Geolokalizacja IP

Adresy IP w Polsce, darmowa baza danych IP, geolokalizacja IP, zgłaszanie IP

Co to jest geolokalizacja

Geolokalizacja jest to wskazanie położenia geograficznego komputera podłączonego do internetu lub urządzenia mobilnego (telefon komórkowy, pager) lub też odbiornika GPS.

IP geolokalizacja służy do rozpoznawania położenia geograficznego internauty po jego adresie IP. Dokładność takiej geolokalizacji najczęściej ogranicza się do podania kraju z jakiego łączy się użytkownik, bardziej dokładne bazy (jak np. openGeo) wskazują dodatkowo miasto z którego łączy się użytkownik.

Rozbieżności ze stanem rzeczywistym lokalizacji użytkownika, a wskazaniem geolokalizacji wynikają z faktu, że część dostawców internetu przydziela adresy IP dynamicznie – co oznacza, że jednego dnia dany adres IP posiada użytkownik z jednego miejsca, a kolejnego dnia posiada go użytkownik z całkiem innego miejsca.

Skomentuj